Author Details

Popov, Vyacheslav V., Kotelnikov Inst. of Radio Eng. and Electron. (Saratov Branch), RAS, and Saratov State University, Russian Federation